Pro access Pro access

PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE

Svake godine zapošljavamo 10% našeg efektivnog osoblja u okviru privremenog zapošljavanja. Ovaj princip smatramo vrlo dobrim za integraciju mladih ljudi u rad sa korporacijama.

Raspolažemo sa 2 mesta za privremeni rad :

STRUČNJAK ZA MAŠINSKI ALAT (SERTIFIKAT VISOKOG STUPNJA TEHNIČKOG OBRAZOVANJA)

SPECIJALIZACIJA ZA RAD NA KONVENCIONALNOM TOKARSKOM STOLU

 • Ispod 24 godine.
 • Sertifikat završenog tehničkog smera.
 • Sertifikat završenog strukovnog ili nekog drugog tehničkog smera.
 • Zadaci uz nadzor :
  • Mehanička obrada jednostavnih i umereno složenih delova na konvencionalnom tokarskom stolu.
  • Prvi stepen održavanja.
  • Samostalna kontrola.
 • Poželjne karakteristike :
  • Timski i poduzetan stav.
  • Zanimanje za mehaniku i tehniku obrade.
  • Temeljitost.
 • Osnovna plata između 50% i 100% minimalne plate, prema dobi.
 • Brojne pogodnosti i premije.
 • Dobra radna klima i ugodni radni uslovi.
 • Moguće trajno zaposlenje ako se ostvari diploma.

Da biste se prijavili, kliknite ovde.

TEHNIČKO-KOMERCIJALNI ASISTENT (SERTIFIKAT INDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNOG TEHNIČARA)

 • Ispod 24 godine.
 • Sertifikat završenog tehničkog smera: GMP, ATI, IPM, MAI.
 • Priprema za licencu u području marketinga postrojenja i industrijsko-tehničkih usluga (jednogodišnje obrazovanje).
 • Zadaci uz nadzor :
  • Marketing preko telefona.
  • Poslovno povezivanje sa klijentima ili potencijalnim klijentima (uz potporu iskusnog industrijsko-komercijalnog tehničara).
  • Naknadno slanje ponuda cene.
  • Pripremanje izveštaja.
 • Poželjne karakteristike :
  • Komunikativnost.
  • Organizovanost.
  • Samostalnost.
  • Dostupnost.
  • Vrlo dobro znanje korišćenja softvera.
 • Osnovna plata između 50% i 100% minimalne plate, prema dobi i bonusima.
 • Brojne pogodnosti i premije.
 • Dobra radna klima i ugodni radni uslovi.
 • Moguće trajno zaposlenje ako se ostvari diploma.

Da biste se prijavili, kliknite ovde.

ARTOIS PLASTIQUES   Z.A.L. rue du Mal. Galliéni   B.P. 2   62150 HOUDAIN   Tél: +33 (0)3 21 62 61 61   Fax: +33 (0)3 21 62 03 03  
Email: ap@artoisplastiques.fr