Pro access Pro access

PARTNERSTVA

Quadrant Plastics

Quadrant je svetska vodeća firma u proizvodnji vrhunskih materijala termo-plastike u obliku polu-gotovih proizvoda, sa proizvodnim lokacijama u 20 država sa preko 2000 radnika.

Web-lokacija : www.quadrantplastics.com

ARTOIS PLASTIQUES   Z.A.L. rue du Mal. Galliéni   B.P. 2   62150 HOUDAIN   Tél: +33 (0)3 21 62 61 61   Fax: +33 (0)3 21 62 03 03  
Email: ap@artoisplastiques.fr