Pro access Pro access

KVALITET

Naše preduzeće Artois Plastiques raspolaže sertifikovanim sistemom upravljanja kvalitetom u skladu sa normom ISO 9001, verzije iz 2008., koji se temelji na sledećim načelima :

  • Usmerenost prema klijentima.
  • Uključenost svih saradnika u postizanje ciljeva.
  • Politika dobrovoljnog osposobljavanja i obuke saradnika.
  • Redovna i transparentna komunikacija unutar i izvan preduzeća.
  • Interni godišnji razgovori u vezi sa procenom radnog učinka.
  • Analiza kvaliteta i usklađenosti našeg rada sa prihvaćenim normama uz pomoć redovnih procena i revizija.

Naš sistem održavanja kvaliteta usmeren je na neprestano poboljšanje efikasnosti i obuhvata sve ključne procese preduzeća, od izrade ponude do isporuke.

qualite
qualite2
qualite
qualite2

Naš sertifikat/primer jedne od naših tačaka za podsticanje kvaliteta

ARTOIS PLASTIQUES   Z.A.L. rue du Mal. Galliéni   B.P. 2   62150 HOUDAIN   Tél: +33 (0)3 21 62 61 61   Fax: +33 (0)3 21 62 03 03  
Email: ap@artoisplastiques.fr