Pro access Pro access

DOKUMENTACIJA O PREDUZEĆU

Možete preduzeti informacije o kompaniji ARTOIS PLASTIQUES :

  • Brošura o preduzeću na 4 strane.
  • Preklopna brošurica o preduzeću na 2 strane.
  • Zahtev za otvaranje računa.
  • Izvod sa podacima za identifikaciju banke.
  • Mašine i oprema.
  • Plan organizacije.
  • Obezbeđenje od građansko-pravne odgovornosti.
  • Procena Francuske banke.
  • Opšti uslovi prodaje.

Za preuzimanje, zatražite registraciju tako da kliknete ovde.

ARTOIS PLASTIQUES   Z.A.L. rue du Mal. Galliéni   B.P. 2   62150 HOUDAIN   Tél: +33 (0)3 21 62 61 61   Fax: +33 (0)3 21 62 03 03  
Email: ap@artoisplastiques.fr