Pro access Pro access

NALOG ZA OTKLANJANJE GREŠKE (NALOG SA ROKOM OD NAJDUŽE 5 DANA)

ARTOIS PLASTIQUES raspolaže posebnom procedurom za obradu naloga popravaka.

Nalozi za otklanjanje grešaka predstavljaju ključnu prednost preduzeća ARTOIS PLASTIQUES.

Ako preduzmemo popravak radi izrade vaših mehaničkih delova,

možete biti uvereni da ćemo se držati zadanih rokova i da ćete imati svoje delove do dogovorenog datuma.

Preduzeće ARTOIS PLASTIQUES izvršava 100% naloga popravaka u zadanom roku.

commande_depannage
commande_depannage2
commande_depannage3

ARTOIS PLASTIQUES   Z.A.L. rue du Mal. Galliéni   B.P. 2   62150 HOUDAIN   Tél: +33 (0)3 21 62 61 61   Fax: +33 (0)3 21 62 03 03  
Email: ap@artoisplastiques.fr